Automaty montażowe

Automaty montażowe to urządzenia wykorzystywane głównie w produkcji wielkoseryjnej, z krótkimi czasami procesowymi.

W urządzeniach tych wykorzystujemy systemy automatycznego podawania komponentów oparte o: podajniki wibracyjne, systemy podawania FLEXIBOWL, AIVE oraz 3d bin picking Solomon.

Automaty montażowe oparte są głównie na stołach obrotowych indexowych lub wykorzystują układ robotów w kilku różnych operacjach. W wielu z tych urządzeń są aplikowane automatyczne systemy kontroli jakości, które są wbudowane w proces produkcyjny.

Nasze automaty montażowe są budowane również w oparciu o system maszyn modułowych FLEXIMO. Do jego zalet należą:

  • Skrócenie czasu dostawy maszyny do klienta,
  • Sprawdzona konstrukcja,
  • Łatwość adaptacji i modyfikacji maszyny w trakcie produkcji.