Podajniki wibracyjne

Podajniki wibracyjne służą do automatycznego podawania części.

W naszej ofercie można znaleźć podajniki:

  • Cylindryczne,
  • Stożkowe,
  • Liniowe.

Podajniki okrągłe są wykonywane w technologii tworzyw sztucznych w oparciu o obróbkę ubytkową oraz druk 3D. Zaletami tych podajników jest ich niezawodność, ponieważ na etapie projektowania możemy przeprowadzić symulację działania i wyeliminować potencjalne punkty zacięć. Dodatkową zaletą jest ich powtarzalność ponieważ możemy wykonać dowolną ilość identycznych podajników.

Systemy podawania produkowane przez nas są testowane w cyklu 24-godzinnym, w warunkach jakich będą pracować na linii produkcyjnej (praca w cyklach zatrzymania chwilowego, buforowania).

Jedną z wad podajników wibracyjnych jest brak wystarczającej odporności na zmienność jakości dostarczanych komponentów oraz na pojawiające się części obce z procesu produkcji (uszkodzone detale, kanały wlewowe dla części z tworzywa), dlatego bardzo ważną czynnością jest analiza jakości dostarczanych komponentów, które chcemy podawać.