Różne konstrukcje przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe to bardzo przydatne konstrukcje wykorzystywane głównie w magazynach, składowiskach, kopalniach czy na liniach produkcyjnych. Służą one do transportu materiałów drobnych bądź sypkich. W zależności od przeznaczenia i zastosowania mogą jednak różnić się od siebie pod względem konstrukcji. Przyjrzyjmy się tym najczęściej spotykanym.

Jak zbudowany jest przenośnik taśmowy?

Większość przenośników składa się z kilku podstawowych elementów. Zaliczamy do nich:

  • konstrukcję wsporczą (rama, obudowa);
  • zespół napędowy;
  • jednostkę transportującą;
  • zespół kierujący i napinający;
  • układ załadunkowy i wyładunkowy.

Jak sama nazwa wskazuje, w przenośniku taśmowym bardzo istotna jest także taśma, na której to właśnie transportowany jest dany materiał. Taśma może także być wykonana z różnych materiałów, a także mieć różne szerokości i poruszać się w jednym bądź dwóch kierunkach.

Różne rodzaje konstrukcji przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe możemy podzielić na różne kategorie. Na przykład, ze względu na funkcję spełnianą przez taśmę, możemy wyróżnić przenośniki o taśmie górnej bądź dolnej. Ze względu na kształt wyróżniamy przenośniki o taśmie płaskiej, korytkowej bądź nieckowej. Istotny jest także sam element ciągnący - może to być przenośnik wyłącznie taśmowy, taśmowo-łańcuchowy lub taśmowo-linowy.

Ze względu na zastosowanie i przeznaczenie przenośnika taśmowego, może on mieć konstrukcję dostosowaną do potrzeb danej linii produkcyjnej, przedsiębiorstwa czy rodzaju transportowanego materiału. Na przykład w długich przenośnikach można zastosować taśmę odwracaną w drodze powrotnej lub konstrukcję z taśmą zwijaną w rurę w środkowej części trasy. Dodatkowo konstrukcja przenośników taśmowych może być wyposażona w akcesoria pomocnicze, takie jak waga lub inne mierniki przepływu, czujniki temperatury, a nawet wykrywacze metali.