Jak wygląda projektowanie linii produkcyjnych?

Linie produkcyjne to niezbędny element produkcji seryjnej lub masowej, który składa się z połączonych ze sobą stanowisk lub maszyn. Kluczową częścią takiego układu jest logiczny ciąg technologiczny i sprawny montaż poszczególnych części składowych. Odpowiednio zaprojektowany przyczynia się do zwiększenia wydajności i jakości produkcji niezależnie od profilu działalności firmy.

Projektowanie linii produkcyjnych to wieloetapowy proces, do którego najlepiej zatrudnić specjalistów z dziedziny inżynierii. Plan działania powinien być spójny i przemyślany, oraz uwzględniać potrzeby i możliwości danego zakładu produkcyjnego. Rozwój technologii umożliwia nam skorzystanie z wielu udogodnień w procesie produkcji, które można w takim projekcie na życzenie zamawiającego uwzględnić.

Poznanie zamysłu i ogólnej koncepcji

Zaprojektowanie i budowa linii produkcyjnej to prawdziwe wyzwanie. W jednym przedsiębiorstwie może być ich potrzebne nawet kilkanaście, co wymaga dużej precyzji w ich rozplanowaniu. Projekt powinien zostać przygotowany z największą dbałością o detale, gdyż nawet najmniejsze niedociągnięcie lub błąd mogą skutkować spadkiem efektywności i wydajności produkcji w fabryce. Na wstępie należy dokładnie przeanalizować procesy produkcyjne zachodzące w przedsiębiorstwie i rozłożyć je na czynniki pierwsze wskazując konkretną kolejność wykonywania poszczególnych czynności. Następnie należy przygotować listę sprzętów i maszyn, które znajdują się na terenie firmy, lub które należy zakupić, aby móc w pełni realizować zaplanowany proces produkcyjny. W tym momencie szacuje się również liczbę pracowników, jaka jest lub będzie zatrudniona przy produkcji. Jest to ważne, gdyż każdy pracownik wymaga swojego własnego stanowiska i żaden etap produkcji nie może zostać tu pominięty. Związane jest to z zaplanowaniem ciągu, ale również kosztów inwestycji w zakup nowego lub ewentualnie wymianę posiadanego sprzętu. Analizuje się również dokładnie dostępną powierzchnię produkcyjną i ustala czy potrzebne są przebudowy. Badany jest dostęp do mediów oraz sprawdza się, jakie surowce będą potrzebne do produkcji. Może to wpłynąć na przygotowanie miejsca do ich przechowywania. Należy sprawdzić, czy możliwy jest transport zewnętrzny i wewnętrzny, czy należy zaplanować przekształcenie terenu do jego umożliwienia. Uwzględnia się również indywidualne wymagania zlecającego oraz sposób zagospodarowania odpadów z linii produkcyjnej, co w wielu branżach ustalone jest w odrębnych przepisach prawa.

Rodzaje linii produkcyjnych

Przy budowie sprawnie działającej linii produkcyjnej bierze udział wielu specjalistów, dlatego warto powierzyć to zadanie firmie z doświadczeniem i zasobami. Ma to o tyle duże znaczenie, że po uruchomieniu linii może się pojawić konieczność wprowadzania poprawek, więc dobrze jest skorzystać z usług osoby, która brała udział przy składaniu projektu. W zależności od zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa, rodzaju produkcji oraz dostępności przestrzeni i siły ludzkiej, możemy stworzyć linie produkcyjne manualne, które stanowią połączenie pracy ludzkiej i maszyn. Alternatywą są linie produkcyjne automatyczne, które wykorzystują automatyczne systemy podawania części oraz kontroli. Dobrze przygotowany projekt zawiera w sobie również dokumentację techniczną uwzględniającą stan i udogodnienia dostępne na terenie zakładu. Może również zawierać propozycję konkretnych maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej, okablowania, oraz projekt wykorzystania określonych materiałów instalacyjnych.