Budowa maszyn produkcyjnych krok po kroku

Są obecne w różnych gałęziach przemysłu - ich bezawaryjna praca jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania firm z branży motoryzacyjnej, spożywczej czy farmaceutycznej. W jaki sposób powstają? Począwszy od rozpoznania potrzeb odbiorcy, na odbiorze gotowego urządzenia kończąc - wyjaśniamy jak wygląda proces budowy maszyn produkcyjnych.

Faza projektowania maszyny

Każde przedsięwzięcie, a budowę maszyny produkcyjnej śmiało można tak określić, należy rozpocząć od planu. W tym przypadku chodzi o zdiagnozowanie potrzeb oraz oczekiwań odbiorcy. Planując realizację nawet bardzo specyficznych projektów, zawsze trzeba uwzględnić ergonomię
i bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Już na tym etapie należy dokonać kalkulacji i oszacować koszty utrzymania gotowego produktu.
Doświadczone firmy projektujące maszyny wykorzystują do takich analiz techniCardboard Engineering. Narzędzie pozwala przetestować planowane rozwiązanie, wdrożyć ulepszenia oraz wyeliminować obszary generujące zbyt duże koszty.

Kolejnym krokiem jest wykonanie kompletnego projektu maszyny, uwzględniającego wszystkie konieczne instalacje (takie jak: elektryczne, pneumatyczne, czy sterowania). W następnym etapie praca koncentruje się na tworzeniu oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania maszyny. Po etapie planowania następuje montaż urządzenia w siedzibie jej producenta.

Od odbioru wstępnego do przekazania maszyny

Drugą fazę procesu budowy maszyny otwiera odbiór wstępny u producenta. Przedstawiciele zamawiającego sprawdzają stopień realizacji przyjętego wcześniej planu. Jeśli odbiór zakończy się wynikiem pozytywnym – maszyna jest demontowana i transportowana do odbiorcy. Na miejscu odbywa się jej montaż oraz integracja z pozostałymi urządzeniami. Maszyna zostaje uruchomiona, zaś pracownicy odbywają szkolenie z jej utrzymania, a także obsługi. Po tym etapie następuje przekazanie dokumentacji klientowi, finałem procesu jest odbiór końcowy.

Firmy zajmujące się projektowaniem maszyn w ramach swoich usług oferują również serwis parku maszynowego, diagnostykę i modernizację linii.