Automatyzacja stanowisk pracy - zalety i wady

Postęp technologiczny dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Automatyzacja produkcji, czy obsługi klienta stała się faktem i tego procesu nie da się zatrzymać. Jakie są tego następstwa w kontekście stanowisk pracy? Jak należy odbierać zmiany, których jesteśmy świadkami? Sprawdźmy w jaki sposób robotyzacja zmienia rynek pracy.

Zarządzanie zmianą w obliczu automatyki przemysłowej

W rozważaniach na temat automatyzacji stanowisk pracy ważne miejsce zajmuje argument dot. likwidacji etatów lub ograniczania zatrudnienia - maszyny zastępują człowieka, czego skutkiem będzie rosnące bezrobocie. Obawy te znajdują potwierdzenia w wynikach badań. Fundacja Word Economic Forum (Światowe Forum Ekonomiczne) opublikowała raport „The Future of Jobs 2018”. Autorzy tego opracowania szacują, że do roku 2022, na skutek automatyzacji, likwidacji może ulec 75 mln miejsc pracy. W tego samego raportu wynika jednak, że w tym samym czasie przybędzie 133 mln miejsc pracy. Oznacza to, że powstanie 58 mln nowych stanowisk pracy! Chodzi o stanowiska wymagające nowych umiejętności, stworzone w związku ze zmieniającą się relacją maszyn i ludzi w środowisku zawodowym.

Biorąc pod uwagę takie statystyki, rozważania powinny dotyczyć nie tyle bezrobocia technologicznego (jak nazywana jest likwidacja etatów na rzecz maszyn), ale umiejętność zarządzania firmą i personelem w obliczu zmian. Nowe warunki wymuszają przeobrażenia w miejscach pracy, ale i zmiany sposobu myślenia o niej. Wyzwaniem dla pracodawców będzie efektywne pokierowanie pracownikami i zaadoptowanie ich do nowych realiów. Z kolei zatrudnieni będą musieli zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, które będą odpowiedzią na nowe potrzeby rynku pracy.

Zautomatyzowana produkcja uwalnia twórczy potencjał

Automatyzacja produkcji pozwala w krótkim czasie wyprodukować na masową skalę powtarzalne produkty wysokiej jakości. Niewątpliwą zaletą jest także obniżenie kosztu jednostkowego produktu. Robotyzacja wpływa również na poprawę bezpieczeństwa pracy, gdyż maszyny mogą zastąpić ludzi pracujących w trudnych lub niebezpiecznych warunkach. Zautomatyzowane linie służą często do realizacji monotonnych, powtarzalnych czynności. Strategiczne, twórcze myślenie nadal pozostaje domeną człowieka.