Automatyzacja linii produkcyjnych - podstawowe zasady

Dzięki automatyzacji linii produkcyjnych można nie tylko skrócić czas wytwarzania wyrobów gotowych, ale również przejść na produkcję wieloseryjną, czy też zmniejszyć ryzyko błędu i niedopatrzenia, wywoływane przez czynnik ludzki na linii produkcyjnej. Jednak choć zalety zrobotyzowania produkcji są zrozumiałe lepiej nie powierzać prac modernizacyjnych przypadkowej firmie. Automatyzacja powinna bowiem przebiegać w ściśle określony sposób.

Dlaczego dokonuje się automatyzacji produkcji?

Automatyzacja produkcji pozwala zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. W wyniku przeprowadzonych zmian i modernizacji powinien powstać system maksymalnie efektywny, bezpieczny i oszczędny dla środowiska naturalnego. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu indywidualnie dobranym algorytmów, zasad i działań należących do urządzeń z wnętrza poszczególnych maszyn. Automatyzacja pozwala zredukować ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, chroni zdrowie pracowników, przyczynia się do wzrostu komfortu pracy, pozwala na nieprzerwaną pracę bez względu na porę dnia.

Jak powinna przebiegać automatyzacja?

Zawsze automatyzację przeprowadza się zgodnie z planem, projektem działań, którego punktem wyjścia jest dokładne przeanalizowanie stosowanych w firmie metod produkcji, próbie określenia punktów zapalnych, czyli miejsc, w których należy przyłożyć baczniejszą uwagę na wykonywaną przez czujniki pracę.  Po zdefiniowaniu problemów należy dokonać obliczeń dotychczasowego poziomu kosztów i dokonania oceny opłacalność automatyzacji. W następnej kolejności ustala się porządek produkcji i „programuje” poszczególne elementy linii produkcyjnej tak, aby umożliwiły one swobodną pracę układu. Bezawaryjną pracę i prowadzenie takich zadań jak: montaż, transport, pakowanie, paletyzacja wymaga zastosowania często różnego rodzaju czujników, rejestratorów, które zapewnią kontrolę pracy stworzonej linii automatycznej produkcji.