Systemy wizyjne WIZER

WIZER to najnowszej generacji oprogramowanie do systemów wizyjnych maszyny, który znacząco poprawia produktywność i wydajność w opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji wizyjnych maszyny.

Cechy:

  • oferuje wiele standardowych zestawów narzędzi do kontroli wizyjnej przy użyciu Halcon Library, takich jak: Pobieranie Obrazu, Kalibracja, Osiowanie, Pomiary i Czytanie Kodów etc.,
  • procesowanie wieloobrazowe na multi-obrazowych aplikacjach,
  • nie jest wymagane wcześniejsze programowanie w celu skonfigurowania i wdrożenia aplikacji wizyjnej,
  • możliwość zbudowania własnych, niestandardowych narzędzi wizyjnych.

 

Użyteczność:

1. Odczytywanie kodów kreskowych i kodów danych. Wszystkie powszechne kody kreskowe można odczytywać w dowolnej orientacji oraz odczytywać kody ECC200, QR, Micro QR o dowolnych rozmiarach.

 

Systemy wizyjne WIZER

 

Systemy wizyjne WIZER

 

2. Optyczne rozpoznawanie znaków. Jest w stanie osiągnąć wiarygodny, solidny i dokładny wynik OCR. Ze wstępnie wyszkolonymi czcionkami, w tym drukowanymi kropkami, pół czcionkami przemysłowymi itp.

 

Systemy wizyjne WIZER

 

Systemy wizyjne WIZER

 

3. Wymiarowanie. Wykrywa krawędzie za pomocą zaawansowanych algorytmów wykonujących pomiary subpikseli, aby osiągnąć wysoką dokładność.

 

Systemy wizyjne WIZER

 

Systemy wizyjne WIZER

 

4. Osiowanie. Dokładne narzędzia do dopasowywania subpikseli w celu solidnego i dokładnego znalezienia obiektów, nawet jeśli są one obracane i skalowane oraz ekstrakcja krawędzi subpikseli wzdłuż linii lub łuku, aby osiągnąć wysoką dokładność wyrównania.

 

Systemy wizyjne WIZER

 

Systemy wizyjne WIZER