GM Automatyka Sp. z o.o.
42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 107A
tel. 506 585 897
 

GM AUTOMATYKA zajmuje się szeroko pojętą automatyką przemysłową, projektowaniem linii montażowych, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

Posiadamy szerokie doświadczenie w projektowaniu maszyn automatycznej kontroli jakości oraz automatycznego montażu. Wszystkie nasze realizacje analizujemy pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii. Do analiz wykorzystujemy również technikę Cardboard Engineering.Jesteśmy świadomi, że dla naszych klientów bardzo ważnym aspektem są koszty utrzymania parku maszynowego w związku z czym w naszych realizacjach korzystamy wyłącznie z elementów wysokiej jakości. Nasze realizacje obejmują: maszyny kontrolno - montażowe, testery szczelności, kontrola rezystancji produktów, automatyczne podawanie komponentów, szafy sterownicze i rozdzielcze oraz przenośniki taśmowe.
Programowalny sterownik logiczny
Powiększenie
Uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego.

PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną programowalnych sterowników logicznych, odróżniającą je od innych sterowników komputerowych, jest cykliczny obieg pamięci programu.

Algorytm jest zapisywany w przeznaczonym dla sterownika języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.
Automatyka przemysłowa
Powiększenie
Dział automatyki zajmujący się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych. W chwili obecnej najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej.

Automatyzację produkcji i procesów przemysłowych realizują układy urządzeń tworzących system automatyki przemysłowej. Elementami systemów automatyki przemysłowej są:
  • urządzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe: urządzenia do montażu i linie montażowe, urządzenia do transportu bliskiego, systemy paletyzujące, linie pakujące, prasy, roboty;
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne;
  • urządzenia wykonawcze: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe;
  • urządzenia sterujące: sterowniki PLC, komputery przemysłowe, panele operatorskie;
  • oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych: oprogramowanie sterowników, HMI/SCADA, DCS;
  • systemy łączności: sieci przemysłowe, radiowo-modemowe, GPRS i jego następcy.